© zchedz - Fotolia | Тбилиси,площадь Свободы

Lær eit språk med videoarVideoar på YouTube

Nynorsk → Georgian

Ingen video lagt til enno.

Lisensier våre 50languages.com-videoar for di verksemd eller ditt prosjekt

Lisensier våre 50languages.com-videoar for di verksemd eller ditt prosjekt

Videospråktimar er ein fin moglegheit for å promotere di eiga verksemd eller prosjekt – t.d. som eit underhaldningsprogram ombord for flyselskap eller gratis innhald for sosiale mediekanalar. Om du er interessert i å lisensiere 50languages.com videoinnhald, kontakt oss.

Gratis videotimar på nett på meir enn 50 språk – av 50languages.com

50languages.com tilbyr språkkurs på over 50 språk. Nokre av timane våre er også tilgjengelege som gratis videotimar på YouTube.

50languages.com er ein effektiv måte å læra eit nytt språk på med videoar, appar eller testar på nett. Fyrst vil du læra det grunnleggjande om språket. Døme på dialogar vil hjelpa deg å snakka framandspråket. Forkunnskapar er ikkje nødvendige. Sjølv avanserte studentar kan oppdatera og styrka kunnskapen sin med språkvideoane våre. Du vil læra ofte brukte setningar og kan bruka dei med ein gong. Du vil kunna kommunisera i fleire situasjonar. Du kan læra med 50languages.com-videoane når du reiser og er heime. Du kan læra eit nytt språk kor som helst.

image