Kliknij obrazek

-
1
[viens]
1
[viens]
1
[viens]
[jeden]
+


-
2
[divi]
2
[divi]
2
[divi]
[dwa]
+


-
3
[trīs]
3
[trīs]
3
[trīs]
[trzy]
+


-
4
[četri]
4
[četri]
4
[četri]
[cztery]
+


-
5
[pieci]
5
[pieci]
5
[pieci]
[pięć]
+


-
6
[seši]
6
[seši]
6
[seši]
[sześć]
+


-
7
[septiņi]
7
[septiņi]
7
[septiņi]
[siedem]
+


-
8
[astoņi]
8
[astoņi]
8
[astoņi]
[osiem]
+


-
9
[deviņi]
9
[deviņi]
9
[deviņi]
[dziewięć]
+


-
10
[desmit]
10
[desmit]
10
[desmit]
[dziesięć]
+


-
1
[viens]
[jeden]


-
2
[divi]
[dwa]


-
3
[trīs]
[trzy]


-
4
[četri]
[cztery]


-
5
[pieci]
[pięć]


-
6
[seši]
[sześć]


-
7
[septiņi]
[siedem]


-
8
[astoņi]
[osiem]


-
9
[deviņi]
[dziewięć]


-
10
[desmit]
[dziesięć]