0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

64

[šezdeset i četiri]

64

[šezdeset i četiri]

64

[šezdeset i četiri]

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]

45

[četrdeset i pet]

45

[četrdeset i pet]

45

[četrdeset i pet]

[σαράντα πέντε]

[saránta pénte]

5

[pet]

5

[pet]

5

[pet]

[πέντε]

[pénte]

52

[pedeset i dva]

52

[pedeset i dva]

52

[pedeset i dva]

[πενήντα δύο]

[penḗnta dýo]
64
[šezdeset i četiri]
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
45
[četrdeset i pet]
[σαράντα πέντε]
[saránta pénte]
5
[pet]
[πέντε]
[pénte]
52
[pedeset i dva]
[πενήντα δύο]
[penḗnta dýo]