Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
εάν είναι απαραίτητο
Σε περίπτωση χιονιού, πρέπει να τοποθετήσετε αλυσίδες χιονιού εάν είναι απαραίτητο.
po potrebi
U slučaju snijega, trebate postaviti lance za snijeg po potrebi.
στη σειρά
Στέκονται στη σειρά.
u nizu
Stoje u nizu.
πάνω
Τα ελικόπτερα πετούν πάνω.
iznad
Helikopteri lete iznad.