0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

64

[sześćdziesiąt cztery]

64

[sześćdziesiąt cztery]

64

[sześćdziesiąt cztery]

[εξήντα τέσσερα]

[exḗnta téssera]

26

[dwadzieścia sześć]

26

[dwadzieścia sześć]

26

[dwadzieścia sześć]

[είκοσι έξι]

[eíkosi éxi]

35

[trzydzieści pięć]

35

[trzydzieści pięć]

35

[trzydzieści pięć]

[τριάντα πέντε]

[triánta pénte]

9

[dziewięć]

9

[dziewięć]

9

[dziewięć]

[εννέα]

[ennéa]
64
[sześćdziesiąt cztery]
[εξήντα τέσσερα]
[exḗnta téssera]
26
[dwadzieścia sześć]
[είκοσι έξι]
[eíkosi éxi]
35
[trzydzieści pięć]
[τριάντα πέντε]
[triánta pénte]
9
[dziewięć]
[εννέα]
[ennéa]