Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
νυσταγμένος
νυσταγμένη φάση
senny
senne stadium
αμόρφωτος
ένας αμόρφωτος άντρας
niewykształcony
niewykształcony mężczyzna
αξύριστος
το αξύριστο πρόσωπο
nieogolony
nieogolone twarze