Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
φλαμπερίζω
Ο σεφ φλαμπερίζει το επιδόρπιο.
flamować
Szef kuchni flamuje deser.
έρχομαι
Χαίρομαι που ήρθες!
przyjść
Cieszę się, że przyszedłeś!
τρίζω
Το πάπι τρίζει όταν το σφίγγεις.
piszczeć
Kaczka piszczy, gdy ją ściskasz.