0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

81

[enainosemdeset]

81

[enainosemdeset]

81

[enainosemdeset]

[ογδόντα ένα]

[ogdónta éna]

82

[dvainosemdeset]

82

[dvainosemdeset]

82

[dvainosemdeset]

[ογδόντα δύο]

[ogdónta dýo]

85

[petinosemdeset]

85

[petinosemdeset]

85

[petinosemdeset]

[ογδόντα πέντε]

[ogdónta pénte]

74

[štiriinsedemdeset]

74

[štiriinsedemdeset]

74

[štiriinsedemdeset]

[εβδομήντα τέσσερα]

[ebdomḗnta téssera]
81
[enainosemdeset]
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]
82
[dvainosemdeset]
[ογδόντα δύο]
[ogdónta dýo]
85
[petinosemdeset]
[ογδόντα πέντε]
[ogdónta pénte]
74
[štiriinsedemdeset]
[εβδομήντα τέσσερα]
[ebdomḗnta téssera]