Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
μαθαίνω
Μόνο σήμερα έμαθα ότι ο σύζυγός σας έχει πεθάνει.
izvedeti
Šele danes sem izvedel, da je tvoj mož preminil.
ξεραίνομαι
Το λουλούδι έχει ξεραθεί.
oveneti
Cvet je ovenel.
χτυπώ
Δεν φοβάται και χτυπάει τον άνδρα.
pretepati
Ni prestrašena in pretepe moškega.