0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

86[八十六]

[八十六]

[Bāshíliù]

86[八十六]

[八十六]

[Bāshíliù]

86[八十六]

[八十六]

[Bāshíliù]

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

79[七十九]

[七十九]

[qīshíjiǔ]

79[七十九]

[七十九]

[qīshíjiǔ]

79[七十九]

[七十九]

[qīshíjiǔ]

[εβδομήντα εννέα]

[ebdomḗnta ennéa]

81[八十一]

[八十一]

[Bāshíyī]

81[八十一]

[八十一]

[Bāshíyī]

81[八十一]

[八十一]

[Bāshíyī]

[ογδόντα ένα]

[ogdónta éna]

60[六十]

[六十]

[Liùshí]

60[六十]

[六十]

[Liùshí]

60[六十]

[六十]

[Liùshí]

[εξήντα]

[exḗnta]
86[八十六]
[八十六]
[Bāshíliù]
[ογδόντα έξι]
[ogdónta éxi]
79[七十九]
[七十九]
[qīshíjiǔ]
[εβδομήντα εννέα]
[ebdomḗnta ennéa]
81[八十一]
[八十一]
[Bāshíyī]
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]
60[六十]
[六十]
[Liùshí]
[εξήντα]
[exḗnta]