0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

45

[czterdzieści pięć]

45

[czterdzieści pięć]

45

[czterdzieści pięć]

[ארבעים וחמש]‬

[arba'im w'xamesh]

56

[pięćdziesiąt sześć]

56

[pięćdziesiąt sześć]

56

[pięćdziesiąt sześć]

[חמישים ושש]‬

[xamishim w'shesh]

14

[czternaście]

14

[czternaście]

14

[czternaście]

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

78

[siedemdziesiąt osiem]

78

[siedemdziesiąt osiem]

78

[siedemdziesiąt osiem]

[שבעים ושמונה]‬

[shiv'im ushmoneh]
45
[czterdzieści pięć]
[ארבעים וחמש]‬
[arba'im w'xamesh]
56
[pięćdziesiąt sześć]
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]
14
[czternaście]
[ארבע עשרה]‬
[arba essreh]
78
[siedemdziesiąt osiem]
[שבעים ושמונה]‬
[shiv'im ushmoneh]