© PHB.cz - Fotolia | Malbork, Pomerania, Poland

למד אוצר מילים עם 50languages.com. למד באמצעות שפת האם שלך!מהן השיטות היעילות ביותר לשינון אוצר מילים?

ראשית, אחת השיטות המקובלות ביותר היא שיטת החזרה המרובה. ככל שאנחנו מחזירים מילה יותר פעמים, כך היא מתבססת יותר חזק בזכרון שלנו. אחרי שאנו כבר מכירים את המילה, ניסיון לשים אותה בהקשר יכול לעזור. כלומר, לחפש משפטים בהם המילה משמשת. משפטים אלו מעניקים הבנה עמוקה יותר של משמעות המילה. עוד שיטה שמשפיעה מאוד היא שיטת החיבורים. המילה מחוברת למשהו מוכר או משמעותי בחיינו. כאשר אנו זקוקים למילה, אנחנו “מזינים“ את החיבור והמילה מגיעה לנו. אפשר להשתמש בשיטת ציור המילים. נצייר את המילה או את המשמעות שלה. הציורים יכולים להיות פשוטים, אבל הם יעזרו לנו לחבר את המילה לתמונה בראש שלנו. אפשר גם להשתמש בשיטת קריאת הטקסט בקול. כאשר אנחנו קוראים מילים בקול, אנו מחזקים את החיבור בין המילה למשמעותה. לפעמים, הקפאת מילה על גבי קלף ומעבר עליהם בצורה חוזרת ונשנית יכולה לעזור. זה דומה לשיטת החזרה המרובה, אבל כאן אנחנו ממקדים את הלמידה על מילים ספציפיות. בסופו של דבר, השיטות שונות מאד ותלויות בצורת החשיבה והלמידה של האדם. מטרת כל השיטות היא לעזור לנו לחבר את המילה למשמעותה באופן מהיר ואפקטיבי. לעיתים, שיטת הקישור של מילים לשירים או מנגינות מסוימות יכולה להוכיח את עצמה. מוזיקה מסייעת בהנחייה של מידע לזכרון לטווח הארוך, כך שהמילים שמתלמדות בהקשר מוזיקלי נשמרות באופן מוגבר.