0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

32

[trinta e dois]

32

[trinta e dois]

32

[trinta e dois]

[שלושים ושתיים]‬

[shloshim ushtaim]

77

[setenta e sete]

77

[setenta e sete]

77

[setenta e sete]

[שבעים ושבע]‬

[shiv'im w'sheva]

87

[oitenta e sete]

87

[oitenta e sete]

87

[oitenta e sete]

[שמונים ושבע]‬

[shmonim w'sheva]

61

[sessenta e um]

61

[sessenta e um]

61

[sessenta e um]

[שישים ואחת]‬

[shishim w'axat]
32
[trinta e dois]
[שלושים ושתיים]‬
[shloshim ushtaim]
77
[setenta e sete]
[שבעים ושבע]‬
[shiv'im w'sheva]
87
[oitenta e sete]
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]
61
[sessenta e um]
[שישים ואחת]‬
[shishim w'axat]