0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

71

[setenta e um]

71

[setenta e um]

71

[setenta e um]

[שבעים ואחת]‬

[shiv'im w'axat]

44

[quarenta e quatro]

44

[quarenta e quatro]

44

[quarenta e quatro]

[ארבעים וארבע]‬

[arba'im w'arba]

73

[setenta e três]

73

[setenta e três]

73

[setenta e três]

[שבעים ושלוש]‬

[shiv'im w'shalosh]

34

[trinta e quatro]

34

[trinta e quatro]

34

[trinta e quatro]

[שלושים וארבע]‬

[shloshim w'arba]
71
[setenta e um]
[שבעים ואחת]‬
[shiv'im w'axat]
44
[quarenta e quatro]
[ארבעים וארבע]‬
[arba'im w'arba]
73
[setenta e três]
[שבעים ושלוש]‬
[shiv'im w'shalosh]
34
[trinta e quatro]
[שלושים וארבע]‬
[shloshim w'arba]