0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

79

[septyniasdešimt devyni]

79

[septyniasdešimt devyni]

79

[septyniasdešimt devyni]

[syttini]

31

[trisdešimt vienas]

31

[trisdešimt vienas]

31

[trisdešimt vienas]

[trettiein]

86

[aštuoniasdešimt šeši]

86

[aštuoniasdešimt šeši]

86

[aštuoniasdešimt šeši]

[åttiseks]

68

[šešiasdešimt aštuoni]

68

[šešiasdešimt aštuoni]

68

[šešiasdešimt aštuoni]

[sekstiåtte]

79
[septyniasdešimt devyni]
[syttini]
31
[trisdešimt vienas]
[trettiein]
86
[aštuoniasdešimt šeši]
[åttiseks]
68
[šešiasdešimt aštuoni]
[sekstiåtte]