Spiel

Antall bilder : 2 Antall alternativer : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som vises : Vis begge språkene

0

0

Husk bildene!
Hva mangler?
skjere av
Eg skar av eit stykke kjøtt.
nukirsti
Aš nukirpau gabalėlį mėsos.
blende
Billysene blendet han.
akloji
Šviesos jį aklojo.
bli full
Han blir full nesten kvar kveld.
gerti
Jis beveik kiekvieną vakarą apsigeria.