0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

49

[kırk dokuz]

49

[kırk dokuz]

49

[kırk dokuz]

[czterdzieści dziewięć]

78

[yetmiş sekiz]

78

[yetmiş sekiz]

78

[yetmiş sekiz]

[siedemdziesiąt osiem]

88

[seksen sekiz]

88

[seksen sekiz]

88

[seksen sekiz]

[osiemdziesiąt osiem]

26

[yirmi altı]

26

[yirmi altı]

26

[yirmi altı]

[dwadzieścia sześć]

49
[kırk dokuz]
[czterdzieści dziewięć]
78
[yetmiş sekiz]
[siedemdziesiąt osiem]
88
[seksen sekiz]
[osiemdziesiąt osiem]
26
[yirmi altı]
[dwadzieścia sześć]