0

0

Test słuchania. Najpierw posłuchaj głosu:   

91

[doksan bir]

91

[doksan bir]

91

[doksan bir]

[dziewięćdziesiąt jeden]

16

[on altı]

16

[on altı]

16

[on altı]

[szesnaście]

56

[elli altı]

56

[elli altı]

56

[elli altı]

[pięćdziesiąt sześć]

42

[kırk iki]

42

[kırk iki]

42

[kırk iki]

[czterdzieści dwa]

91
[doksan bir]
[dziewięćdziesiąt jeden]
16
[on altı]
[szesnaście]
56
[elli altı]
[pięćdziesiąt sześć]
42
[kırk iki]
[czterdzieści dwa]