© Delphimages - Fotolia | Voilier en Méditerranée, coucher de soleil

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container
1
[bir]

[jeden]number container
2
[iki]

[dwa]number container
3
[üç]

[trzy]number container
4
[dört]

[cztery]number container
5
[beş]

[pięć]number container
6
[altı]

[sześć]number container
7
[yedi]

[siedem]number container
8
[sekiz]

[osiem]number container
9
[dokuz]

[dziewięć]number container
10
[on]

[dziesięć]