© Foodio | Dreamstime.com

Naucz się alfabetu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naucz się czytać i mówić alfabetami obcymi online. Dostępnych jest ponad 40 alfabetów.

Alfabety są niezbędne do nauki, jeśli chcesz czytać i pisać w języku, którego się uczysz. Dostarczają przydatnych informacji na temat brzmienia liter w różnych językach i pomagają brzmieć bardziej naturalnie podczas mówienia. Przewiń w dół i wybierz spośród ponad 40 alfabetów, aby rozpocząć naukę już teraz.

pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
a, [ɑ]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
be, [b]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ce, [dʒ]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
çe, [ʧ]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
de, [d]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
e, [ɛ]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
fe, [f]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ge, [g]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
yumuşak ge, [:]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
he, [h]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ı, [ɨ]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
i, [i]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
je, [ʒ]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ke, [k]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
le, [l]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
me, [m]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ne, [n]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
o, [ɔ]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ö, [œ]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
pe, [p]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
re, [r]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
se, [s]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
şe, [ʃ]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
te, [t]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
u, [u]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ü, [y]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ve, [v]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ye, [j]
pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image pl - Alphabet Image
ze, [z]