0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

44

[четрдесет и четири]

[četrdeset i četiri]

44

[четрдесет и четири]

[četrdeset i četiri]

44

[четрдесет и четири]

[četrdeset i četiri]

[четрдесет и четири]

[četrdeset i četiri]

76

[седамдесет и шест]

[sedamdeset i šest]

76

[седамдесет и шест]

[sedamdeset i šest]

76

[седамдесет и шест]

[sedamdeset i šest]

[седамдесет и шест]

[sedamdeset i šest]

60

[шездесет]

[šezdeset]

60

[шездесет]

[šezdeset]

60

[шездесет]

[šezdeset]

[шездесет]

[šezdeset]

19

[деветнаест]

[devetnaest]

19

[деветнаест]

[devetnaest]

19

[деветнаест]

[devetnaest]

[деветнаест]

[devetnaest]
44
[четрдесет и четири]
[četrdeset i četiri]
[четрдесет и четири]
[četrdeset i četiri]
76
[седамдесет и шест]
[sedamdeset i šest]
[седамдесет и шест]
[sedamdeset i šest]
60
[шездесет]
[šezdeset]
[шездесет]
[šezdeset]
19
[деветнаест]
[devetnaest]
[деветнаест]
[devetnaest]