Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
запалити
Он је запалио шибицу.
quemar
Quemó una cerilla.
шмирглати
Мајстор шмиргла површину.
lijar
El artesano lija la superficie.
инсталирати
Инсталирају соларне плоче на кров.
instalar
Instalan paneles solares en el techo.