© travelbook - Fotolia | Olive oil and branch of olives closeup, background

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
a - [a]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
be - [be]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ce - [θe] o [se]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
che - [tʃ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
de - [d̪e]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
e - [e]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
efe - ['efe]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ge - [xe] o [he]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
hache - ['aʧe]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
i o i latina - [i]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
jota - ['xot̪a] o ['hot̪a]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ka - [ka]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ele - ['ele]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
elle - [ʎ], [ʝ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
eme - ['eme]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ene - ['ene]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
eñe - ['eɲe]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
o - [o]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
pe - [pe]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
cu - [ku]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
erre - ['ere]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ese - ['ese]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
te - [t̪e]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
u - [u]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
uve - ['uβ̞e], [be] o [ve]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
doble u - ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
equis - ['ekis]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
i griega o ye - [ʝe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
zeta - ['θet̪a] o ['set̪a]