0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

73

[тIокIищрэ пшIыкIущырэ]

[tIokIishhrje pshIykIushhyrje]

73

[тIокIищрэ пшIыкIущырэ]

[tIokIishhrje pshIykIushhyrje]

73

[тIокIищрэ пшIыкIущырэ]

[tIokIishhrje pshIykIushhyrje]

[எழுபத்து மூன்று]

[Eḻupattu mūṉṟu]

84

[тIокIиплIырэ плIырэ]

[tIokIiplIyrje plIyrje]

84

[тIокIиплIырэ плIырэ]

[tIokIiplIyrje plIyrje]

84

[тIокIиплIырэ плIырэ]

[tIokIiplIyrje plIyrje]

[எண்பத்து நான்கு]

[Eṇpattu nāṉku]

37

[щэкIырэ блырэ]

[shhjekIyrje blyrje]

37

[щэкIырэ блырэ]

[shhjekIyrje blyrje]

37

[щэкIырэ блырэ]

[shhjekIyrje blyrje]

[முப்பத்தி ஏழு]

[Muppatti ēḻu]

59

[шъэныкъорэ бгъурэ]

[shjenykorje bgurje]

59

[шъэныкъорэ бгъурэ]

[shjenykorje bgurje]

59

[шъэныкъорэ бгъурэ]

[shjenykorje bgurje]

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

[Aimpatti oṉpatu]
73
[тIокIищрэ пшIыкIущырэ]
[tIokIishhrje pshIykIushhyrje]
[எழுபத்து மூன்று]
[Eḻupattu mūṉṟu]
84
[тIокIиплIырэ плIырэ]
[tIokIiplIyrje plIyrje]
[எண்பத்து நான்கு]
[Eṇpattu nāṉku]
37
[щэкIырэ блырэ]
[shhjekIyrje blyrje]
[முப்பத்தி ஏழு]
[Muppatti ēḻu]
59
[шъэныкъорэ бгъурэ]
[shjenykorje bgurje]
[ஐம்பத்தி ஒன்பது]
[Aimpatti oṉpatu]