சோதனை 1தேதி:
சோதனையில் செலவழித்த நேரம்::
Score:


Sun Apr 14, 2024

0/10

ஒரு வார்த்தையை கிளிக் செய்யவும்
1. நானும் நீயும்
оррэ   See hint
2. ஒன்று,இரண்டு, மூன்று
, тIу, щы   See hint
3. குழந்தைக்கு கோகோவும் ஆப்பிள் ஜூஸும் பிடிக்கும்.
КIэлэцIыкIум какао мыIэрысэпс икIас.   See hint
4. பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன.
шIоих.   See hint
5. நான் விமானநிலையம் செல்ல விரும்புகிறேன்.
аэрэпортым сыкIо сшIоигъуагъ.   See hint
6. உங்களுக்கு பன்றி இறைச்சி பிடிக்குமா?
уикIаса?   See hint
7. பஸ் நிறுத்தம் எங்கு இருக்கிறது?
къэуцупIэр тыдэ щыI?   See hint
8. அரண்மனை எங்கு இருக்கிறது?
тыдэ щыI?   See hint
9. உன்னுடன் ஸன் ஸ்க்ரீன் லோஷன் எடுத்துக்கொள்.
Тыгъэм укъезымыгъэстыщт кремыр ,   See hint
10. எனக்கு ஒரு துளையிடு கருவியும் திருப்புளியும் வேண்டும்.
джамбырыугъазэрэ сищыкIагъ.   See hint