0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [dek kvin]

15

[δεκαπέντε]

15

[δεκαπέντε]

15

[δεκαπέντε]

85

[ογδόντα πέντε]

85

[ογδόντα πέντε]

85

[ογδόντα πέντε]

76

[εβδομήντα έξι]

76

[εβδομήντα έξι]

76

[εβδομήντα έξι]

13

[δεκατρία]

13

[δεκατρία]

13

[δεκατρία]

-
15
[dek kvin]
[δεκαπέντε]
[dekapénte]
-
85
[okdek kvin]
[ογδόντα πέντε]
[ogdónta pénte]
-
76
[sepdek ses]
[εβδομήντα έξι]
[ebdomḗnta éxi]
-
13
[dek tri]
[δεκατρία]
[dekatría]