Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
στο φως
Ένα σκελετός βγήκε στο φως κατά την ανασκαφή.
al lumo
Skeleto venis al lumo dum la elfosado.
δυστυχώς
Δυστυχώς, δεν έχουμε παιδιά.
bedaŭrinde
Bedaŭrinde, ni ne havas infanojn.
μόνο
Υπάρχει μόνο ένας άντρας καθισμένος στον πάγκο.
nur
Nur unu viro sidas sur la benko.