0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [enam puluh enam]

66

[εξήντα έξι]

66

[εξήντα έξι]

66

[εξήντα έξι]

44

[σαράντα τέσσερα]

44

[σαράντα τέσσερα]

44

[σαράντα τέσσερα]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

61

[εξήντα ένα]

61

[εξήντα ένα]

61

[εξήντα ένα]

-
66
[enam puluh enam]
[εξήντα έξι]
[exḗnta éxi]
-
44
[empat puluh empat]
[σαράντα τέσσερα]
[saránta téssera]
-
50
[lima puluh]
[πενήντα]
[penḗnta]
-
61
[enam puluh satu]
[εξήντα ένα]
[exḗnta éna]