0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [lima puluh sembilan]

65

[εξήντα πέντε]

65

[εξήντα πέντε]

65

[εξήντα πέντε]

59

[πενήντα εννέα]

59

[πενήντα εννέα]

59

[πενήντα εννέα]

57

[πενήντα επτά]

57

[πενήντα επτά]

57

[πενήντα επτά]

98

[ενενήντα οκτώ]

98

[ενενήντα οκτώ]

98

[ενενήντα οκτώ]

-
65
[enam puluh lima]
[εξήντα πέντε]
[exḗnta pénte]
-
59
[lima puluh sembilan]
[πενήντα εννέα]
[penḗnta ennéa]
-
57
[lima puluh tujuh]
[πενήντα επτά]
[penḗnta eptá]
-
98
[sembilan puluh delapan]
[ενενήντα οκτώ]
[enenḗnta oktṓ]