Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
διαλέγω
Διάλεξε ένα μήλο.
memetik
Dia memetik sebuah apel.
φυσώ
Φυσάει τα κεριά.
tiup
Dia meniup lilin-lilin.
ερμηνεύω
Πώς πρέπει να ερμηνευτεί αυτό το σήμα;
menginterpretasikan
Bagaimana tanda ini harus diinterpretasikan?