Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ατακτικός
μια ατακτική διάταξη
tidak teratur
susunan yang tidak teratur
Αμέτοχος
οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση
tak terlibat
pria yang tak terlibat
σύντομος
μια σύντομη ματιά
pendek
pandangan yang pendek