0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [שמונים ואחת]‬ [shmonim w'axat]

‫11

[אחת עשרה]‬

‫11

[אחת עשרה]‬

‫11

[אחת עשרה]‬

‫49

[ארבעים ותשע]‬

‫49

[ארבעים ותשע]‬

‫49

[ארבעים ותשע]‬

‫86

[שמונים ושש]‬

‫86

[שמונים ושש]‬

‫86

[שמונים ושש]‬

‫81

[שמונים ואחת]‬

‫81

[שמונים ואחת]‬

‫81

[שמונים ואחת]‬

-
‫11
[אחת עשרה]‬
[axat essreh]
[אחת עשרה]‬
[axat essreh]
-
‫49
[ארבעים ותשע]‬
[arba'im w'tesha]
[ארבעים ותשע]‬
[arba'im w'tesha]
-
‫86
[שמונים ושש]‬
[shmonim w'shesh]
[שמונים ושש]‬
[shmonim w'shesh]
-
‫81
[שמונים ואחת]‬
[shmonim w'axat]
[שמונים ואחת]‬
[shmonim w'axat]