משחקים Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

למד את ההגייה

נסה את ’משחק התזכיר’שלנו כדי לאמן את הזיכרון שלך תוך חיזוק אוצר המילים שלך בשפה חדשה. פשוט לחץ על קלף כדי להפוך אותו, ולאחר מכן נסה למצוא את הזוג התואם שלו משאר הקלפים בכמה שפחות ניסיונות.

0

0

Memo Game

‫חזיר
‫חזיר
 
exchange rate
exchange rate
 
‫שער חליפין
‫שער חליפין
 
‫דוא“ל
‫דוא“ל
 
bell
bell
 
cloud
cloud
 
pig
pig
 
crossword puzzle
crossword puzzle
 
‫לימון
‫לימון
 
‫חתן
‫חתן
 
bank
bank
 
‫ענן
‫ענן
 
lemon
lemon
 
‫פעמון
‫פעמון
 
‫בנק
‫בנק
 
‫תשבץ
‫תשבץ
 
groom
groom
 
email
email
 
‫חזיר ‫חזיר
exchange rate exchange rate
‫שער חליפין ‫שער חליפין
‫דוא“ל ‫דוא“ל
bell bell
cloud cloud
pig pig
crossword puzzle crossword puzzle
‫לימון ‫לימון
‫חתן ‫חתן
bank bank
‫ענן ‫ענן
lemon lemon
‫פעמון ‫פעמון
‫בנק ‫בנק
‫תשבץ ‫תשבץ
groom groom
email email