0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [tjugofyra]

28

[עשרים ושמונה]‬

28

[עשרים ושמונה]‬

28

[עשרים ושמונה]‬

69

[שישים ותשע]‬

69

[שישים ותשע]‬

69

[שישים ותשע]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

24

[עשרים וארבע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

-
28
[tjugoåtta]
[עשרים ושמונה]‬
[essrim ushmoneh]
-
69
[sextionio]
[שישים ותשע]‬
[shishim w'tesha]
-
41
[fyrtioett]
[ארבעים ואחת]‬
[arba'im w'axat]
-
24
[tjugofyra]
[עשרים וארבע]‬
[essrim w'arva]