0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [հարյուր] [haryur]

41

[քառասունմեկ]

41

[քառասունմեկ]

41

[քառասունմեկ]

48

[քառասունութ]

48

[քառասունութ]

48

[քառասունութ]

72

[յոթանասուներկու]

72

[յոթանասուներկու]

72

[յոթանասուներկու]

100

[հարյուր]

100

[հարյուր]

100

[հարյուր]

-
41
[քառասունմեկ]
[k’arrasunmek]
[քառասունմեկ]
[k’arrasunmek]
-
48
[քառասունութ]
[k’arrasunut’]
[քառասունութ]
[k’arrasunut’]
-
72
[յոթանասուներկու]
[yot’anasunerku]
[յոթանասուներկու]
[yot’anasunerku]
-
100
[հարյուր]
[haryur]
[հարյուր]
[haryur]