Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
լրացուցիչ
Պիցցան լրացուցիչ մեծ է։
extra
La pizza es extra grande.
սովորաբար
Նա սովորաբար խմելուց հետո խոստում է։
usualmente
Ella usualmente fuma después de comer.
երբեմն
Դուք երբեմն կարող եք նկատել մեծ անիմալներ։
ocasionalmente
Ocasionalmente puedes observar animales grandes.