0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [päťdesiatjeden]

14

[տասնչորս]

14

[տասնչորս]

14

[տասնչորս]

10

[տաս]

10

[տաս]

10

[տաս]

50

[հիսուն]

50

[հիսուն]

50

[հիսուն]

51

[հիսունմեկ]

51

[հիսունմեկ]

51

[հիսունմեկ]

-
14
[štrnásť]
[տասնչորս]
[tasnch’vors]
-
10
[desať]
[տաս]
[tas]
-
50
[päťdesiat]
[հիսուն]
[hisun]
-
51
[päťdesiatjeden]
[հիսունմեկ]
[hisunmek]