Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
առաջինը
Սկզբում, ես չունեմ ժամանակ, երկրորդը՝ հետաքրքիրություն։
po prvé
Po prvé, nemám čas, po druhé, nemám záujem.
առանց անհրաժեշտության
Նա առանց անհրաժեշտության երկարամեջը վերցրեց։
zbytočne
Zbytočne si vzala dáždnik.
ներսում
Սառնացակում ներսում ամեն ինչ թարմ է։
vnútri
Vnútri chladničky všetko zostáva čerstvé.