0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [førtien]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

11

[თერთმეტი]

11

[თერთმეტი]

11

[თერთმეტი]

41

[ორმოცდაერთი]

41

[ორმოცდაერთი]

41

[ორმოცდაერთი]

30

[ოცდაათი]

30

[ოცდაათი]

30

[ოცდაათი]

-
96
[nittiseks]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
-
11
[elleve]
[თერთმეტი]
[tertmet'i]
-
41
[førtien]
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]
-
30
[tretti]
[ოცდაათი]
[otsdaati]