თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
ფარულად
ვიღაცამ ფარულად ცდილობს მონაცემების ქურება.
i hemmelighet
Noen prøver i hemmelighet å stjele data.
ხელახლა
ის ყველაფერს ხელახლა წერს.
igjen
Han skriver alt igjen.
მყისიერად
მას მყისიერად შეუკვეთა გამოკლებული წიგნი.
umiddelbart
Hun bestilte den manglende boken umiddelbart.