0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [otuz beş]

35

[ოცდათხუთმეტი]

35

[ოცდათხუთმეტი]

35

[ოცდათხუთმეტი]

88

[ოთხმოცდარვა]

88

[ოთხმოცდარვა]

88

[ოთხმოცდარვა]

10

[ათი]

10

[ათი]

10

[ათი]

82

[ოთხმოცდაორი]

82

[ოთხმოცდაორი]

82

[ოთხმოცდაორი]

-
35
[otuz beş]
[ოცდათხუთმეტი]
[otsdatkhutmet'i]
-
88
[seksen sekiz]
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]
-
10
[on]
[ათი]
[ati]
-
82
[seksen iki]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]