თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
vutkhra
is mas saidumlos eubneba.
anlatmak
Ona bir sır anlatıyor.
arasts’ori ts’asvla
dghes q’velaperi arasts’ored midis!
yanlış gitmek
Bugün her şey yanlış gidiyor!
p’rogresi
mat mkholod mtsire mandzilit dats’inaurdnen.
ilerlemek
Sadece kısa bir mesafe ilerlediler.