0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [четрдесет и шест] [četrdeset i šest]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

50

[ஐம்பது]

50

[ஐம்பது]

50

[ஐம்பது]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

-
96
[деведесет и шест]
[devedeset i šest]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
-
50
[педесет]
[pedeset]
[ஐம்பது]
[aimpatu]
-
5
[пет]
[pet]
[ஐந்து]
[Aintu]
-
46
[четрдесет и шест]
[četrdeset i šest]
[நாற்பத்தி ஆறு]
[Nāṟpatti āṟu]