0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [پچیس]‬

‫6

[ఆరు]

‫6

[ఆరు]

‫6

[ఆరు]

‫67

[అరవై ఏడు]

‫67

[అరవై ఏడు]

‫67

[అరవై ఏడు]

‫14

[పద్నాలుగు]

‫14

[పద్నాలుగు]

‫14

[పద్నాలుగు]

‫25

[ఇరవై ఐదు]

‫25

[ఇరవై ఐదు]

‫25

[ఇరవై ఐదు]

-
‫6
[چھ]‬
[ఆరు]
[Āru]
-
‫67
[سڑسٹھ]‬
[అరవై ఏడు]
[Aravai ēḍu]
-
‫14
[چودہ]‬
[పద్నాలుగు]
[Padnālugu]
-
‫25
[پچیس]‬
[ఇరవై ఐదు]
[Iravai aidu]