ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
జల్ల చేప
‫میٹھے پانی کی مچھلی
ఉష్ణమాని
‫تھرما میٹر
వాయులీనము
‫وائلن