ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ఇండోనేషియా
ఇండోనేషియా గుడి
انڈونیشیائی
انڈونیشیائی مندر
కొవ్వు
కొవ్వుగా ఉన్న వ్యక్తి
موٹا
ایک موٹا شخص
దీనంగా
దీనంగా ఉన్న నివాసాలు
فقیرانہ
فقیرانہ رہائشیں