0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [ottantasette]

12

[สิบสอง]

12

[สิบสอง]

12

[สิบสอง]

30

[สามสิบ]

30

[สามสิบ]

30

[สามสิบ]

95

[เก้าสิบห้า]

95

[เก้าสิบห้า]

95

[เก้าสิบห้า]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

-
12
[dodici]
[สิบสอง]
-
30
[trenta]
[สามสิบ]
-
95
[novantacinque]
[เก้าสิบห้า]
-
87
[ottantasette]
[แปดสิบเจ็ด]