เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ตัวอย่างเช่น
คุณชอบสีนี้เป็นตัวอย่างเช่นไหน?
ad esempio
Ti piace questo colore, ad esempio?
ก่อน
เธออ้วนกว่าที่เป็นตอนนี้
prima
Era più grassa prima di ora.
ที่นี่
ม้ากำลังว่ายน้ำมาที่เรา
da qui
I cavalli stanno nuotando verso di noi.