เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ขี้ร้อน
ทารกขี้ร้อนหลังจากทานอาหาร
eruttare
Il bambino erutta dopo aver mangiato.
หลีกเลี่ยง
เด็ก ๆ ควรถูกหลีกเลี่ยงอันตราย
tenere lontano
I bambini dovrebbero essere tenuti lontano dai pericoli.
เก็บ
เราต้องเก็บแอปเปิ้ลทั้งหมด
raccogliere
Dobbiamo raccogliere tutte le mele.