0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [osiemdziesiąt jeden]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

81

[แปดสิบเอ็ด]

81

[แปดสิบเอ็ด]

81

[แปดสิบเอ็ด]

61

[หกสิบเอ็ด]

61

[หกสิบเอ็ด]

61

[หกสิบเอ็ด]

27

[ยี่สิบเจ็ด]

27

[ยี่สิบเจ็ด]

27

[ยี่สิบเจ็ด]

-
29
[dwadzieścia dziewięć]
[ยี่สิบเก้า]
-
81
[osiemdziesiąt jeden]
[แปดสิบเอ็ด]
-
61
[sześćdziesiąt jeden]
[หกสิบเอ็ด]
-
27
[dwadzieścia siedem]
[ยี่สิบเจ็ด]