เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
tạd
ch̀āng p̄hm tạdp̄hm ṭhex
ciąć
Fryzjerka ścina jej włosy.
lb
k̄heā lb kār k̄heīyn
wymazywać
On wymazuje pismo.
t̂ānthān
mị̀mī khır s̄āmārt̄h t̂ānthān s̄eīyng kherụ̄̀xngbin dị̂
znieczulać się
Nikt nie może znieczulić się na hałas samolotów.