เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ไม่รู้สึก
ผู้หญิงผู้โฮกเสี่ยง
nierozsądny
nierozsądna autostopowiczka
อินโดนีเซีย
วัดอินโดนีเซีย
indonezyjski
indonezyjska świątynia
ที่น่าตื่นเต้น
เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น
ekscytujący
ekscytująca historia