שתי שפות = שני מרכזי שפה במוח!

לא חשוב למוח שלנו מתי אנחנו לומדים שפה חדשה. כי יש לו אזורי אחסון שונים לשפות שונות. לא כל השפות שאנחנו לומדים נשמרות במקום אחד. לשפות שאנחנו לומדים כמבוגרים יש אזורי אחסון משלהם. זאת אומרת שמוחנו מעבד את החוקים החדשים במקום אחר. הם לא מאוחסנים ביחד עם אלה של שפת האם. אך אנשים הגדלים עם שתי שפות משתמשים רק באזור אחד. לתוצאה הזו הגיעו מספר מחקרים. חוקרי מוח בדקו משתתפים שונים. הנבדקים האלה דיברו שתי שפות בצורה שוטפת. אך חלק מהנבדקים גדל עם שתי השפות יחדיו. והחלק השני למד את השפה השנייה בזמן מאוחר יותר. החוקרים יכלו למדוד את פעילות המוח בזמן מבחני שפות.

כך ראו אלו אזורים במוח עבדו בזמן המבחנים. והם ראו שלמי שלמדו את השפה "מאוחר" יש שני מרכזי שפה. חוקרים שיערו מזמן שכך זה יהיה. אנשים עם פגיעת מוח מראים סמפטומים שונים. כך יכולה פציעה במוח לגרום לבעיות בשפה. החולים מתקשים אז בדיבור או בהבנת מילים. אך נפגעי תאונות דו-שפתיים מראים לפעמים סמפטומים מיוחדים. בעיות השפה שלהם לא תמיד חלים על שתי השפות. אם נפצע רק אזור מוח אחד, יכול השני עוד לעבוד. אז דוברים הפציינטים שפה אחת יותר טוב מהשנייה. שתי השפות גם נלמדות במהירות שונה. זה מוכיח שהשפות לא מאוחסנות באותו אזור במוח. הן בונות שני מרכזים כי הן לא נלמדות בו זמנית. עדיין לא ידוע איך מוחנו מנהל יותר משפה אחת. אך ממצאים חדשים יכולים אולי להוביל לאסטרטגיות לימוד חדשות...